• De website van Grottes du Cerdon maakt gebruik van cookies om uw navigatie te verbeteren: ik snap het

Conditions Générales d’Utilisation de l’application mobile AudioGuide

Van kracht op 27/03/2018

Conditions Générales d’Utilisation de l’application mobile AudioGuide

Algemene gebruiksvoorwaarden van de mobiele applicatie AudioGuide Caves of Cerdon

Van kracht op 27/03/2018

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden ("AV" genoemd) is om wettelijke kaders te bieden voor de levering van de mobiele applicatie en diensten door TELLUS SARL, LES GROTTES CERDON, "de uitgever" en om de voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de diensten door de "Gebruiker". Door de mobiele applicatie van de uitgever te gebruiken, accepteert de gebruiker volledig deze gebruiksvoorwaarden.


Deze T & C's zijn toegankelijk op de site onder "T & C's van de mobiele applicatie".


ARTIKEL 1 - Beschrijving van de aanvraag

De mobiele applicatie wordt bewerkt door de TELLUS SARL Limited Liability Company, LES GROTTES CERDON, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op RD1084, 01450 Labalme.


Telefoonnummer: 04 74 37 36 79


E-mailadres: info@grotte-cerdon.com


De publicatiedirecteur is: Françoise Saint-Julien


De applicaties in de iOs- en Android-versies worden respectievelijk gehost in de AppStore (Apple iOs) en de PlayStore (Google Android).


De mobiele app is gratis en kan worden gedownload naar mobiele apparaten vanuit de AppStore en PlayStore.


Het doel van de mobiele applicatie is om informatie en oriëntatie te geven op de site van het Prehistoric Leisure Park of the Caves of Cerdon.


De applicatie heeft geen gebruikersprofiel.


Met de applicatie kan de gebruiker:


- volg het bezoek aan de grot met een audiogids,


- ken de schema's van workshops en evenementen die overdag komen,


- raadpleeg de algemene kaart van de site van het Prehistorische recreatiepark van de grotten van Cerdon voor een gemakkelijke toegang tot de verschillende plaatsen.


ARTIKEL 2 - Verantwoordelijkheid van de uitgever

Het gebruik van de informatie en documenten die beschikbaar zijn op deze applicatie is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker, die alle consequenties op zich neemt. Het gebruik van de applicatie houdt in dat de gebruiker zich houdt aan de bezoekregels die in de applicatie en in het hele park zijn vastgelegd. De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor incidenten als gevolg van het niet naleven van deze regels.


Het gebruik van de applicatie door een minderjarige gebruiker moet onder toezicht staan ​​van een wettelijke vertegenwoordiger. Elk gebruik van de applicatie door een minderjarige gebruiker zonder toezicht valt niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever.


De mobiele applicatie werkt met mobiele apparaten die de Apple iOS- en Android-besturingssystemen gebruiken. De uitgever garandeert niet de afwezigheid van bugs, onnauwkeurigheden, fouten of ander schadelijk materiaal. De mobiele applicatie is afhankelijk van het mobiele netwerk en internet om te kunnen functioneren. Daarom kan het waarschuwingssysteem alleen functioneren als het netwerk beschikbaar is. De uitgever wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van onbeschikbaarheid van het netwerk.


De applicatie en elk van zijn componenten zijn het exclusieve eigendom van de uitgever in overeenstemming met de bepalingen van de intellectuele eigendomscode (copyright, rechten met betrekking tot patenten, merken, ontwerpen en modellen, logo's, teksten en foto's) . Het aanbieden van de applicatie zou niet worden beschouwd als een eigendomsoverdracht in het voordeel van de gebruiker. De gebruiker is niet bevoegd om de applicatie te decompileren of te disassembleren, reproduceren, representeren, wijzigen, vertalen, aanpassen, geheel of gedeeltelijk zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


De mobiele applicatie verzamelt of draagt ​​geen persoonlijke gebruikersgegevens over.


ARTIKEL 3 - Toepasselijk recht

Op deze applicatie, de modules en de gebruiksvoorwaarden is het Franse recht van toepassing, ongeacht de plaats van gebruik. In het geval van een mogelijk geschil, en na het mislukken van een poging om een ​​minnelijke oplossing te vinden, zullen alleen de Franse rechtbanken bevoegd zijn om op dit geschil te reageren.